Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Skupina se zabývá rastrovací elektronovou mikroskopií s pomalými a velmi pomalými elektrony. Činnost týmu se soustředí na metodologii, přístrojové principy, stavbu unikátních přístrojových prvků pro dosahování vysokého rozlišení obrazu při energiích elektronů až do jednotek elektronvoltu, a na aplikace mikroskopie pomalými elektrony na vybrané úlohy materiálových a biomedicínckých věd. Cílem je vypracovávat a rozvíjet metody založené na proměnnosti energie elektronového svazku podél tubusu mikroskopu a na využití elektronově optických prvků s brzdným polem. Mezi důležité problémy patří detekce elektronů emitovaných s velmi nízkou energií, rozlišení obrazů na nízkých energiích, způsoby přípravy preparátů, vakuové problémy, snímání obrazových dat a interpretace mikrosnímků. Studovány jsou povrchy objemných vzorků odrazem pomalých elektronů i velmi tenké vrstvy jejich průchodem. Hlavní aplikační oblasti zahrnují studium velmi čistých a definovaných povrchů včetně povrchů připravovaných přímo v ultravysokovakuovém prostoru, pozorování reálných povrchů za běžných vakuových podmínek, pozorování nevodivých preparátů a porovnávání obrazových signálů s elektronově spektroskopickými signály, např. s Augerovými elektrony. Pomalé elektrony umožňují zobrazit s vysokým kontrastem zrna v polykrystalických materiálech včetně rozložení vnitřního pnutí, tenké povrchové vrstvy s vysokou citlivostí vůči jejich morfologii, dopované oblasti v polovodiči s vysokým kontrastem hustoty dopantu, velmi tenké tkáňové řezy bez použití solí těžkých kovů k fixaci resp. kontrastování, dvourozměrné krystaly s vysokým kontrastem detailů struktury i krystalové orientace, nanometrové precipitáty a podobné zanořené strukturní detaily a jiné.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490
Mikroskopie a spektroskopie povrchů | Ústav přístrojové techniky

Chyba

Chybová zpráva

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/docs_drupal/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /var/www/docs_drupal/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.