Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI

156001

Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI

Výzkumným cílem tohoto multidisciplinárního projektu bude vývoj pokročilých nanočásticových systémů pro rychlé zobrazení trombů v kardiovaskulárním systému, zejména v mozku (cerebrální iktus), za použití in vivo zobrazovacích techniky MRI. Efektivita těchto systémů bude testována na preklinických animálních modelech potkanů a králíků. Pro rychlé a citlivé zobrazování pomocí MRI budou pro kontrastní látky využity nanoliposomy značené komplexy gadolinia. Cílení k trombu bude dosaženo vazbou specifických ligandů na povrch nanoliposomů pomocí aktivovaných polyetylenglykolových spacerů. Velikost připravených nanoliposomů bude přibližně 80 nm, která zajistí snadné proniknutí nanoliposomů do struktury trombu a sníží pronikání do jater prostřednictvím fenestrací v endoteliální výstelce kapilár jaterního cévního systému. RGD peptidy představují specifické ligandy cílené k aktivovaným krevním destičkám a vláknům fibrinu. Nové ligandy budou představovat proteinové bindery, které specificky rozpoznávají fibrinová vlákna.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
Řešitel: 
Robert Mikulík - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brne
Spoluřešitelé: 

Radovan Jiřík - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Petr Malý - Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. Jaroslav Turánek - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NV16-30299A
Datum od: 
1. 4. 2016
Datum do: 
31. 12. 2020