Publikace

 

 Publikační statistika
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Článek v impaktovaném periodiku 76 61 72 64 76 64 74
 Článek v odborném periodiku 13 6 5 14 2 4 3
 Kapitola v monografii (cizí jazyk) 1 2 0 0 0 1 0
 Kapitola v monografii (český jazyk) 1 0 0 0 0 0 0
 Monografie (cizí jazyk) 1 0 0 0 0 0 0
 Monografie (český jazyk) 0 0 0 0 0 0 0

 

Publikace 2024

 

Pblikace

 

Vybrané významné publikace

 

Allaham, M., Dallaev, R., Burda, D., Sobola, D., Nebojsa, A., Knápek, A., Marwan S. M., Kolařík, V. Energy gap measurements based on enhanced absorption coefficient calculation from transmittance and reflectance raw data. Physica Scripta. 2024, vol. 99, no. 2, 025952. ISSN 0031-8949. Dostupné z: doi: 10.1088/1402-4896/ad1cb8.

Ronoh, K., Novotný, J., Mrňa, L., Knápek, A., Sobola, D. Analysis of processing efficiency, surface, and bulk chemistry, and nanomechanical properties of the Monel® alloy 400 after ultrashort pulsed laser ablation.
Materials Research Express. 2024, vol. 11, no. 1, 016514. E-ISSN 2053-1591. Dostupné z: doi: 10.1088/2053-1591/ad184b.

Kuschewski, F., Wüst, J., Oswald, M., Blomberg, T., Gohlke, M., Bischof, J., Boac, A., Alam, T., Bußmeier, A., Abich, K., Röder, N., Döringshof, K., Hrabina, J., Holá, M., Oulehla, J., Schuldt, T., Braxmaier, C. COMPASSO mission and its iodine clock: outline of the clock design.
GPS Solutions. 2024, vol 28., no. 1, 10. ISSN 1080-5370. E-ISSN 1521-1886. Dostupné z: doi: 10.1007/s10291-023-01551-0.

Kundrát, V., Bukvišová, K., Novák, L., Průcha, L., Houben, L., Zálešák, J., Vukusic, A., Holec, D., Tenne, R., Pinkas, J. W18O49 Nanowhiskers Decorating SiO2 Nanofibers: Lessons from In Situ SEM/TEM Growth to Large Scale Synthesis and Fundamental Structural Understanding.
Crystal Growth & Design. 2024, vol. 24., no 1, s. 378-390. ISSN 1528-7483. E-ISSN 1528-7505. Dostupné z: doi: 10.1021/acs.cgd.3c01094

Vitouš, J., Jiřík, R., Stračina, T., Hendrych, M., Nádeníček, J., Macíček, O., Tian, Y., Krátká, L., Dražanová, E., Novaková, M., Babula, P., Panovský, R., Dibella, E., Starčuk jr., Z. T1 mapping of myocardium in rats using self-gated golden-angle acquisition.
Magnetic Resonance in Medicine. 2024, vol. 91, no. 1, s. 368-380. ISSN 0740-3194. E-ISSN 1522-2594. Dostupné z: doi: 10.1002/mrm.29846

Aoyama, T., Mikmeková, Š., Kumagai, K. Contrast mechanism at landing energy near 0 eV in super low-energy scanning electron microscopy. Microscopy. 2024, ISSN 2050-5698. E-ISSN 2050-5701. Dostupné z: doi: 10.1093/jmicro/dfad042

Šabacká, P., Maxa, J., Bayer, R., Binar, T., Bača, P., Dostalová, P., Mačák, M., Čudek, P. Comparative Analysis of Supersonic Flow in Atmospheric and Low Pressure in the Region of Shock Waves Creation for Electron Microscopy. Sensors. 2023, vol. 23, no. 24, 9765. E-ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi: 10.3390/s23249765

Vaculík, O., Bernatová, S., Rebrošová, K., Samek, O., Šilhan, L., Růžička, F., Šerý, M., Šiler, M., Ježek, J., Zemánek, P. Rapid identification of pathogens in blood serum via Raman tweezers in combination with advanced processing methods.
Biomedical Optics Express. 2023, vol. 14, no. 12, s. 6410-6421. ISSN 2156-7085. Dostupné z: doi: 10.1364/BOE.503628

Barcík, P., Hrabina, J., Čížek, M., Kolka, Z., Skryja, P., Pravdová, L., Číp, O., Hudcová, L., Havliš, O., Vojtěch, J. Phase-Noise Characterization in Stable Optical Frequency Transfer over Free Space and Fiber Link Testbeds.
Electronics. 2023, vol. 12, no. 23, 4870. E-ISSN 2079-9292. Dostupné z: doi: 10.3390/electronics12234870

Al Soud, A., Daradkeh, S. I., Knápek, A., Holcman, V., Sobola, D. Electrical characteristics of different concentration of silica nanoparticles embedded in epoxy resin.
Physica Scripta. 2023, vol. 98, no. 12, 125520. ISSN 0031-8949. E-ISSN 1402-4896. Dostupné z: doi: 10.1088/1402-4896/ad070c

Chládek, J., Bob, P., Roman, R., Rektor, I., Macek, M., Pail, M., Kukleta, M., Brázdil, M. Neurodynamics of “cognitive conflict”: Theory and illustrative case study.
Medical Hypotheses. 2023, vol. 181, no. December, 111206. ISSN 0306-9877. E-ISSN 1532-2777. Dostupné z: doi: 10.1016/j.mehy.2023.111206

Revajová, K., Trávníček, V., Jurák, P., Vašíčková, Z., Halámek, J., Klimeš, P., Cimbálník, J., Brázdil, M., Pail, M. Interictal invasive very high-frequency oscillations in resting awake state and sleep.
Scientific Reports. 2023, vol. 13, no. 1, 19225. ISSN 2045-2322. E-ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi: 10.1038/s41598-023-46024-z

Alexeev, G. D., Alexeev, M. G., (…), Srnka, A. et al. Spin density matrix elements in exclusive ρ
0 meson muoproduction. European Physical Journal C. 2023, vol. 83, no. 10, 924. ISSN 1434-6044. E-ISSN 1434-6052. Dostupné z: doi: 10.1140/epjc/s10052-023-11359-4

Siems, K., Runzheimer, K., Rebrošová, K., Etzbach, L., Auerhammer, A., Rehm, A., Schwengers, O., Šiler, M., Samek, O., Růžička, F., Moeller, R. Identification of staphyloxanthin and derivates in yellow-pigmented Staphylococcus capitis subsp. capitis.
Frontiers in Microbiology. 2023, vol. 14, no. 29 September, 1272734. ISSN 1664-302X. E-ISSN 1664-302X. Dostupné z: doi: 10.3389/fmicb.2023.1272734

Ambrož, O., Čermák, J., Jozefovič, P., Mikmeková, Š. Robotization of conventional electrolytic process in metallography.
Praktische Metallographie. 2023, vol. 60, no. 10, s. 643-659. ISSN 0032-678X. E-ISSN 2195-8599. Dostupné z: doi: 10.1515/pm-2023-1056

Lobaz, V., Liščáková, V., Sedlák, F., Musil, D., Lukáš Petrova, S., Šeděnková, I., Pánek, J., Kučka, J., Konefal, R., Tihlaříková, E., Neděla, V., Pankrác, J., Šefc, L., Hrubý, M., Šácha, P., Štěpánek, P. Tuning polymer-blood and polymer-cytoplasm membrane interactions by manipulating the architecture of poly(2-oxazoline) triblock copolymers.
Colloids and Surfaces B-Biointerfaces. 2023, vol. 231, no. November, 113564. ISSN 0927-7765. E-ISSN 1873-4367. Dostupné z: doi: 10.1016/j.colsurfb.2023.113564

Pikula, J., Piáček, V., Banďouchová, H., Bartlová, M., Bednaříková, Š., Burianova, R., Daněk, O., Jedlička, P., Mašová, Š., Němcová, M., Seidlová, V., Zukalová, K., Zukal, J. Case report: Filarial infection of a parti-coloured bat: Litomosa sp. adult worms in abdominal cavity and microfilariae in bat semen.
Frontiers in Veterinary Science. 2023, vol. 10, no. SEP, 1284025. E-ISSN 2297-1769. Dostupné z: doi: 10.3389/fvets.2023.1284025

Sklenárová, B., Zatloukalová, E., Cimbálník, J., Klimeš, P., Doležalová, I., Pail, M., Kočvarová, J., Hendrych, M., Hermanová, M., Gotman, J., Dubeau, F., Hall, J., Pana, R., Frauscher, B., Brázdil, M. Interictal high-frequency oscillations, spikes, and connectivity profiles: A fingerprint of epileptogenic brain pathologies.
Epilepsia. 2023, vol. 64, no. 11, s. 3049-3060. ISSN 0013-9580. E-ISSN 1528-1167. Dostupné z: doi: 10.1111/epi.17749

Nohl, J. F., Farr, N. T. H., Sun, Y., Hughes, G. M., Stehling, N., Zhang, J., Longman, F., Ives, G., Pokorná, Z., Mika, F., Kumar, V., Mihaylova, L., Holland, C., Cussen, S. A., Rodenburg, C. Insights into surface chemistry down to nanoscale: An accessible colour hyperspectral imaging approach for scanning electron microscopy.
Materials Today Advances. 2023, vol. 19, no. August, 100413. ISSN 2590-0498. E-ISSN 2590-0498. Dostupné z: doi: 10.1016/j.mtadv.2023.100413

Starčuková, J., Stefan, D., Graveron-Demilly, D. Quantification of short echo time MRS signals with improved version of QUantitation based on quantum ESTimation algorithm.
Nmr in Biomedicine. 2023, vol. 36, no. 11, e5008. ISSN 0952-3480. E-ISSN 1099-1492. Dostupné z: doi: 10.1002/nbm.5008

Gryga, M., Ciprian, D., Hlubina, P., Pokorný, P., Sobota, J. Narrow Tamm resonances in one-dimensional photonic crystals employed in sensor applications.
Optics and Laser Technology. 2023, vol. 167, no. December, 109797. ISSN 0030-3992. E-ISSN 1879-2545. Dostupné z: doi: 10.1016/j.optlastec.2023.109797

Alexeev, G. D., Alexeev, M. G., (…), Srnka, A., et al. Collins and Sivers transverse-spin asymmetries in inclusive muoproduction of ρ0 mesons.
Physics Letters. B. 2023, vol. 843, no. 10 August, 137950. ISSN 0370-2693. E-ISSN 1873-2445. Dostupné z: doi: 10.1016/j.physletb.2023.137950

Pavlova, I., Rudá-Kučerová, J. Brain metabolic derangements examined using 1H MRS and their (in)consistency among different rodent models of depression.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2023, vol. 127, no. 20 December, 110808. ISSN 0278-5846. E-ISSN 1878-4216. Dostupné z: doi: 10.1016/j.pnpbp.2023.110808

Pijáčková, K., Nejedlý, P., Křemen, V., Plešinger, F., Mívalt, F., Lepková, K., Pail, M., Jurák, P., Worrell, G. A., Brázdil, M., Klimeš, P. Genetic algorithm designed for optimization of neural network architectures for intracranial EEG recordings analysis.
Journal of Neural Engineering. 2023, vol. 20, no. 3, 036034. ISSN 1741-2560. E-ISSN 1741-2552. Dostupné z: doi: 10.1088/1741-2552/acdc54

Skoupý, R., Boltje, D. B., Šlouf, M., Mrázová, K., Láznička, T., Taisne, C. M., Krzyžánek, V., Hoogenboom, J. P., Jakobi, A. J. Robust Local Thickness Estimation of Sub-Micrometer Specimen by 4D-STEM.
Small Methods. 2023, vol. 7, no. 9, 2300258. ISSN 2366-9608. E-ISSN 2366-9608. Dostupné z: doi: 10.1002/smtd.202300258

Čurila, K., Jurák, P., Chelu, M. G., Upadhyay, G., Sedláček, K., Osmančík, P. Is it a true left bundle branch block or not?
Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. 2023, vol. 66, no. 6, s. 1329-1331. ISSN 1383-875X. E-ISSN 1572-8595. Dostupné z: doi: 10.1007/s10840-023-01530-y

Arita, Y., Simpson, S. H., Bruce, G. D., Wright, E. M., Zemánek, P., Dholakia, K. Cooling the optical-spin driven limit cycle oscillations of a levitated gyroscope. Communications Physics. 2023, vol. 6, no. 1, 238. ISSN 2399-3650. E-ISSN 2399-3650. Dostupné z: doi: 10.1038/s42005-023-01336-4

Koch, S. M., Freidank-Pohl, C., Siontas, O., Cortesao, M., Mota, A., Runzheimer, K., Jung, S., Rebrošová, K., Šiler, M., Moeller, R., Meyer, V. Aspergillus niger as a cell factory for the production of pyomelanin, a molecule with UV-C radiation shielding activity.
Frontiers in Microbiology. 2023, vol. 14, no. 20 July, 1233740. ISSN 1664-302X. E-ISSN 1664-302X. Dostupné z: doi: 10.3389/fmicb.2023.1233740

Daniel, J., Houdková, Š., Duliškovič, J., Grossman, J. Impact wear of the Co-based HVOF-sprayed coatings.
Tribology International. 2023, vol. 187, no. September, 108755. ISSN 0301-679X. E-ISSN 1879-2464. Dostupné z: doi: 10.1016/j.triboint.2023.108755

Cao, H., Čižmár, T., Turtaev, S., Tyc, T., Rotter, S. Controlling light propagation in multimode fibers for imaging, spectroscopy, and beyond.
Advances in Optics and Photonics. 2023, vol. 15, no. 2, s. 524-612. ISSN 1943-8206. Dostupné z: doi: 10.1364/AOP.484298

Šiler, M., Svak, V., Jonáš, A., Simpson, S. H., Brzobohatý, O., Zemánek, P. Bayesian Estimation of Experimental Parameters in Stochastic Inertial Systems: Theory, Simulations, and Experiments with Objects Levitated in Vacuum.
Physical Review Applied. 2023, vol. 19, no. 6, 064059. ISSN 2331-7019. E-ISSN 2331-7019. Dostupné z: doi: 10.1103/PhysRevApplied.19.064059

Urban, P., Králík, T., Musilová, V., Schmoranzer, D., Skrbek, L. Propagation and interference of thermal waves in turbulent thermal convection.
Physical Review Fluids. 2023, vol.8 no. 6, 063501. ISSN 2469-990X. E-ISSN 2469-990X. Dostupné z: doi: 10.1103/PhysRevFluids.8.063501

Mikmeková, Š., Man, J., Ambrož, O., Jozefovič, P., Čermák, J., Järvenpää, A., Jaskari, M., Materna, J., Kruml, T. High-Resolution Characterization of Deformation Induced Martensite in Large Areas of Fatigued Austenitic Stainless Steel Using Deep Learning.
Metals. 2023, vol. 13, no. 6, 1039. E-ISSN 2075-4701. Dostupné z: doi: 10.3390/met13061039

Buchtík, M., Březina, M., Mrňa, L., Palán, M., Filipenský, J., Doležal, P., Nečas, D., Frýza, J., Kajánek, D., Wasserbauer, J., Doskočil, L. Effect of Laser Remelting of Fe-Based Thermally Sprayed Coating on AZ91 Magnesium Alloy on Its Structural and Tribological Properties.
Coatings. 2023, vol. 13, no. 6, 1033. E-ISSN 2079-6412. Dostupné z: doi: 10.3390/coatings13061033

Süssenbek, O., Rademakers, L., Waldauf, P., Jurák, P., Smíšek, R., Štros, P., Povišer, L., Veselá, J., Plešinger, F., Halámek, J., Leinveber, P., Heřman, D., Osmančík, P., Čurila, K. Left bundle branch area pacing results in more physiological ventricular activation than biventricular pacing in patients with left bundle branch block heart failure.
European Heart Journal Supplements. 2023, vol. 25, no. Supplement E, s. E17-E24. ISSN 1520-765X. E-ISSN 1554-2815. Dostupné z: doi: 10.1093/eurheartjsupp/suad109

Brodský, J., Gablech, I., Migliaccio, L., Havlíček, M., Donahue, M. J., Głowacki, E. D. Downsizing the Channel Length of Vertical Organic Electrochemical Transistors.
ACS Applied Materials and Interfaces. 2023, vol. 15, no. 22, s. 27002-27009. ISSN 1944-8244. E-ISSN 1944-8252. Dostupné z: doi: 10.1021/acsami.3c02049

Tsuchiya, T., Uttarasak, K., Lee, S., Ahmed, A., Mikmeková, Š., Nishimura, K., Nunomura, N., Shimizu, K., Hirayama, K., Toda, H., Yamaguchi, M., Tsuru, T., Nakamura, J., Ikeno, S., Matsuda, K. Existence of hexagonal tabular β-phase in Al-Mg-Si alloys containing noble metal elements.
Materials Today Communications. 2023, vol. 35, no. June, 106198. ISSN 2352-4928. E-ISSN 2352-4928. Dostupné z: doi: 10.1016/j.mtcomm.2023.106198

Maxa, J., Neděla, V., Šabacká, P., Binar, T. Impact of Supersonic Flow in Scintillator Detector Apertures on the Resulting Pumping Effect of the Vacuum Chambers.
Sensors. 2023, vol. 23, no. 10, 4861. E-ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi: 10.3390/s23104861

Dejdar, P., Mokrý, O., Čížek, M., Rajmic, P., Münster, P., Schimmel, J., Pravdová, L., Horváth, T., Číp, O. Characterization of sensitivity of optical fiber cables to acoustic vibrations.
Scientific Reports. 2023, vol. 13, no. 1, 7068. ISSN 2045-2322. E-ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi: 10.1038/s41598-023-34097-9

Kovalenko A., Babjak D., Lešundák A., Podhora L., Lachman L., Obšil P., Pham T., Číp O., Filip R., Slodička L. Emergence of super-Poissonian light from indistinguishable single-photon emitters.
Optica. 2023, vol. 10, no. 4, s. 456-463. ISSN 2334-2536. Dostupné z: doi: 10.1364/OPTICA.474897

Rebrošová, K., Bernatová, S., Šiler, M., Mašek, J., Samek, O., Ježek, J., Kizovský, M., Holá, V., Zemánek, P., Růžička, F. Rapid Identification of Pathogens Causing Bloodstream Infections by Raman Spectroscopy and Raman Tweezers.
Microbiology Spectrum. 2023, vol. 11, no. 3, e0002823. ISSN 2165-0497. E-ISSN 2165-0497. Dostupné z: doi: 10.1128/spectrum.00028-23

Trávníček, V., Klimeš, P., Cimbálník, J., Frauscher, B. Response: Can biomarkers of the epileptogenic zone be characterized in patients rendered seizure free alone?
Epilepsia. 2023, vol. 64, no. 6, 1695. ISSN 0013-9580. E-ISSN 1528-1167. Dostupné z: doi: 10.1111/epi.17597

Vetráková, Ľ., Neděla, V., Závacká, K., Yang, X., Heger, D. Technical note: Sublimation of frozen CsCl solutions in an environmental scanning electron microscope (ESEM) - determining the number and size of salt particles relevant to sea salt aerosols.
Atmospheric Chemistry and Physics. 2023, vol. 23, no. 7, s. 4463-4488. ISSN 1680-7316. E-ISSN 1680-7324. Dostupné z: doi: 10.5194/acp-23-4463-2023 

Shamaei, A., Starčuková, J., Starčuk jr., Z. Physics-informed deep learning approach to quantification of human brain metabolites from magnetic resonance spectroscopy data.
Computers in Biology Medicine. 2023, vol. 158, no. May, 106837. ISSN 0010-4825. E-ISSN 1879-0534. Dostupné z: doi: 10.1016/j.compbiomed.2023.106837

Stibůrek, M., Ondráčková, P., Tučková, T., Turtaev, S., Šiler, M., Pikálek, T., Jákl, P., Gomes, A. D., Krejčí, J., Kolbábková, P., Uhlířová, H., Čižmár, T. 110 μm thin endo-microscope for deep-brain in vivo observations of neuronal connectivity, activity and blood flow dynamics.
Nature Communications. 2023, vol. 14 no. 1, 1897. E-ISSN 2041-1723. Dostupné z: doi: 10.1038/s41467-023-36889-z

Světlák, M., Malatincová, T., Halámková, L., Barešová, Z., Lekárová, M., Vigašová, D., Slezáčková, A., Šumec, R., Humpolíček, P., Šedo, J., Chládek, J., Roman, R., Gottwaldová, J., Gescheidtová, L., Čermáková, Z., Thon, V., Hrnčiříková, I., Kazda, T., Svoboda, M. The effectiveness of three mobile-based psychological interventions in reducing psychological distress and preventing stress-related changes in the psycho-neuro-endocrine-immune network in breast cancer survivors: Study protocol for a randomised controlled trial.
Internet Interventions. 2023, vol. 32, no. April, 100628. E-ISSN 2214-7829. Dostupné z: doi: 10.1016/j.invent.2023.100628

Volpe, G., Maragò, O. M., Rubinsztein-Dunlop, H., Pesce, G., Stilgoe, A. B., Volpe, G., Tkachenko, G., Truong, V. G., Chormaic, S. N., Kalantarifard, F., Elahi, P., Käll, M., Callegari, A., Marqués, M., Neves, A. A. R., Moreira, W. L., Fontes, A., Cesar, C. L., Saija, R., Saidi, A., Beck, P., Eismann, J. S., Banzer, P., Fernandes, T. F. D., Pedaci, F., Bowen, W. P., Vaippully, R., Lokesh, M., Roy, B., Thalhammer-Thurner, G., Brzobohatý, O., Simpson, S. H., Zemánek, P. Roadmap for optical tweezers.
Journal of Physics: Photonics. 2023, vol. 5, no. 2, 022501. ISSN 2515-7647. Dostupné z: doi: 10.1088/2515-7647/acb57b

Schössler, S., Fořt, T., Sobota, J., Hay, N., Milnes, J., Jagutzki, O. A reconfigurable Micro-channel plate “RSP” detector for wide-range application in charged particle detection.
Journal of Instrumentation. 2023, vol. 18, no. 4, P04016. ISSN 1748-0221. E-ISSN 1748-0221. Dostupné z: doi: 10.1088/1748-0221/18/04/P04016

Mrázová, K., J. Bačovský, Z. Šedrlová, E. Slaninová, S. Obruča, I. Fritz, Krzyžánek, V. Urany-Less Low Voltage Transmission Electron Microscopy: A Powerful Tool for Ultrastructural Studying of Cyanobacterial Cells.
Microorganisms. 2023, vol. 11, no. 4, 888. ISSN 2076-2607. Dostupné z: doi: 10.3390/microorganisms11040888

Čech, V., Bránecký, M. Synthesis of thin-film materials using nonthermal plasma at a higher degree of dissociation.
Plasma Processes and Polymers. 2023, vol. 20, no. 7, 2300019. ISSN 1612-8850. E-ISSN 1612-8869. Dostupné z: doi: 10.1002/ppap.202300019

Čurila, K., Jurák, P., Prinzen, F. W., Jastrzębski, M., Waldauf, P., Halámek, J., Tóthová, M., Znojilová, L., Smíšek, R., Kach, J., Povišer, L., Línková, H., Plešinger, F., Moskal, P., Viščor, I., Vondra, V., Leinveber, P., Osmančík, P. Bipolar anodal septal pacing with direct LBB capture preserves physiological ventricular activation better than unipolar left bundle branch pacing.
Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2023, vol. 10, no. 22 March, 1140988. E-ISSN 2297-055X. Dostupné z: doi: 10.3389/fcvm.2023.1140988

Plichta, T., Šulc, V., Ohlídal, M., Čech, V. Stable a-CSi:H films with a wide range of modulus of elasticity and low internal stress.
Surface and Coatings Technology. 2023, vol. 459, no. 25 April, 129147. ISSN 0257-8972. Dostupné z: doi: 10.1016/j.surfcoat.2022.129147

Trávníček, V., Klimeš, P., Cimbálník, J., Halámek, J., Jurák, P., Brinkmann, B., Balzekas, I., Abdallah, C., Dubeau, F., Frauscher, B., Worrell, G. A., Brázdil, M. Relative entropy is an easy-to-use invasive electroencephalographic biomarker of the epileptogenic zone.
Epilepsia. 2023, vol. 64, no. 4, s. 962-972. ISSN 0013-9580. E-ISSN 1528-1167. Dostupné z: doi: 10.1111/epi.17539

Knápek, A., Allaham, M. M., Burda, D., Sobola, D., Drozd, M., Horáček, M. Explanation of the quasi-harmonic field emission behaviour observed on epoxy-coated polymer graphite cathodes.
Materials Today Communications. 2023, vol. 34, no. March, 105270. ISSN 2352-4928. E-ISSN 2352-4928. Dostupné z: doi: 10.1016/j.mtcomm.2022.105270

Daniel, J., Žemlička, R., Alishahi, M., Karvánková, P., Souček, P., Karpinski, D., Fořt, T., Bolvardi, H., Luemkemann, A., Vašina, P. Dynamic Impact Resistance and Scratch Adhesion of AlCrN Coatings Sputtered Using Cathodic Arc Glow Discharge.
Coatings. 2023, vol. 13, no. 3, 515. E-ISSN 2079-6412. Dostupné z: doi: 10.3390/coatings13030515

Krbec, J., Vondráček, P., Králík, T., Konopík, M., Junek, P., Hromádka, J., Hron, M., Pánek, R. Material selection for cryogenically cooled toroidal field coils of the COMPASS-U tokamak.
Fusion Engineering and Design. 2023, vol. 192, no. July, 113600. ISSN 0920-3796. E-ISSN 1873-7196. Dostupné z: doi: 10.1016/j.fusengdes.2023.113600

Alexeev, G. D., Alexeev, M. G., Amoroso, A., Andrieux, V., Anosov, V., Augsten, K., Augustyniak, W., Azevedo, C. D. R., Badelek, B., Ball, M., Barth, J., Beck, R., Bedfer, Y., Bernhard, J., Bodlák, M., Bradamante, F., Bressan, A., Burtsev, V. E., Chang, W.-C., Chatterjee, C., Chiosso, M., Chumakov, A. G., Chung, S. U., Cicuttin, A., Correia, P. M. M., Crespo, M. L., D'ago, D., Dalla Torre, S., Dasgupta, S. S., Dasgupta, S., Srnka, A. Double J/ψ production in pion-nucleon scattering at COMPASS.
Physics Letters. B. 2023, vol. 838, no. 10 March, 137702. ISSN 0370-2693. E-ISSN 1873-2445. Dostupné z: doi: 10.1016/j.physletb.2023.137702

Bartoněk, J., Lazar, V., Malaník, P., Rydlo, Š., Láznička, T., Popela, R., Druckmüller, M. Low Earth Orbit determination in small satellite mission proposal for corona observation of close solar surface region. Acta Astronautica. 2023, vol. 203, no. February, s. 202-213. ISSN 0094-5765. E-ISSN 1879-2030. Dostupné z: doi: 10.1016/j.actaastro.2022.11.052

Benešová, M., Bernatová, S., Mika, F., Pokorná, Z., Ježek, J., Šiler, M., Samek, O., Růžička, F., Rebrošová, K., Zemánek, P., Pilát, Z. SERS-Tags: Selective Immobilization and Detection of Bacteria by Strain-Specific Antibodies and Surface-Enhanced Raman Scattering.
Biosensors. 2023, vol. 13, no. 2, 182. E-ISSN 2079-6374. Dostupné z: doi: 10.3390/bios13020182

Mouralová, K., Beneš, L., Prokeš, T., Zahradníček, R., Fries, J., Plichta, T. Analysis of the machinability of different types of sintered carbides with WEDM in both water and oil baths.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2023, vol. 125, no. 5-6, s. 2705-2715. ISSN 0268-3768. E-ISSN 1433-3015. Dostupné z: doi: 10.1007/s00170-023-10913-4

Vašíčková, Z., Klimeš, P., Cimbálník, J., Trávníček, V., Pail, M., Halámek, J., Jurák, P., Brázdil, M. Shadows of very high-frequency oscillations can be detected in lower frequency bands of routine stereoelectroencephalography.
Scientific Reports. 2023, vol. 13, no. 1, 1065. ISSN 2045-2322. E-ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi: 10.1038/s41598-023-27797-9

Pilátová, J., Tashyreva, D., Týč, J., Vancová, M., Bokhari, S. N. H., Skoupý, R., Klementová, M., Küpper, H., Mojzeš, P., Lukeš, J. Massive Accumulation of Strontium and Barium in Diplonemid Protists.
mBio. 2023, vol. 14, no. JAN, 1. ISSN 2161-2129. E-ISSN 2150-7511. Dostupné z: doi: 10.1128/mbio.03279-22

Nejedlý, P., Křemen, V., Lepková, K., Mívalt, F., Sladký, V., Přidalová, T., Plešinger, F., Jurák, P., Pail, M., Brázdil, M., Klimeš, P., Worrell, G. A. Utilization of temporal autoencoder for semi-supervised intracranial EEG clustering and classification.
Scientific Reports. 2023, vol. 13, no. 1, 744. ISSN 2045-2322. E-ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi: 10.1038/s41598-023-27978-6