Umělá inteligence a medicínské technologie

AIMT

Zaměření
Tým je zaměřen na metody umělé inteligence a originální diagnostické metody a jejich aplikace v oblasti medicínských technologií. Zaměření týmu odráží bouřlivý vývoj v oblasti AI a to především v oblasti hlubokého učení, kde se věnuje návrhu architektur modelů vhodných pro konkrétní úlohy. Tým má dlouhou historii spolupráce s tuzemskými (Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno; Fakultní nemocnice Královské vinohrady, Praha) či zahraničními výzkumnými pracovišti (UMC+, Maastricht, NL; University of Rochester, NY, USA) a se soukromými subjekty (Cardion, s.r.o. , MDT, s.r.o. ). Spolupráce je podložena řadou vědeckých a aplikačních projektů. Díky této spolupráci naše softwarové aplikace pro plně automatickou analýzu biologických signálů a původní metodika pomáhají pacientům.

Vize týmu
Základní vizí týmu je vývoj a využití nových technologií a metod pro diagnózu a účinnou léčbu pacientů s poruchami kardiovaskulárního systému.

AIMT

 

Témata výzkumu

Zahraniční ocenění

  • 2014 - Boston, USA. 4. místo – algoritmy pro detekci QRS v multimodálních datech (CinC/PhysioNet Challenge)
  • 2015 – Nice, Francie. 1 a 2. místo – algoritmy pro detekci falešných alarmů na jednotkách intenzivní péče (CinC/PhysioNet Challenge)
  • 2017 – Rennés, Francie. Clinical Translation Award (CTA) za software pro automatickou analýzu elektrické srdeční dysynchronie (Evropská kardiologická společnost a CinC)
  • 2018 – Las Vegas, USA. 1. místo v soutěži algoritmů pro rozpoznání poruchy vedení v srdci (International Society for Computerized electrocardiology – ISCE – Left Bundle Branch Block Intiative)
  • 2018 – americký patent na novou lékařskou technologii (VDI technologie)
  • 2021 – Brno, ČR. Trojnásobné prvenství v soutěži algoritmů pro automatické rozpoznání poruch srdeční aktivity z EKG signálu (CinC/PhysioNet Challenge)
  • 2022 – Kodaň, Dánsko. Ocenění za nejlepší původní vědeckou práci a technologické řešení, v rámci mezinárodní konference European Heart Rhythm Association (VDI technologie)
  • 2023 – druhý americký patent (VDI technologie)
  • 2023 – ocenění za jeden z nejvíce citovaných článků v roce 2021-2022 v recenzovaném lékařském časopise Journal of Cardiovascular Electrophysiology