Medicínské signály

Hlavní náplní oddělení Medicínských Signálů – MediSig je využití nových technologií a metod zpracování signálů  jak v základním výzkumu, tak i v klinických aplikacích v humánní medicíně. Snažíme se hledat optimální propojení mezi špičkovými akvizičními systémy, lékařskými protokoly, novými metodami analýzy a klinickými interpretacemi získaných výsledků. Podle našeho názoru, pokrok v klinické diagnostice je závislý jak na získávání dat nesoucích nové informace, tak na způsobu jejich zpracování a interpretace.

Oddělení MediSig je tvořeno inženýry, kteří vyvíjí nové technologie a programy, realizují experimenty a spolupracují s lékařskými týmy, navrhují nové metody zpracování a interpretaci výsledků. Důležitou součástí našeho týmu jsou studenti magisterských i doktorských oborů.

Tým MediSig již vice než 20 let úzce spolupracuje s lékařskými pracovišti v Brně, České republice i v zahraničí. Tato spolupráce je pro nás klíčová.

Hlavní oblasti výzkumu oddělení MediSig:

  • Elektrofyziologie srdce (EKG)
  • Elektrofysiologie mozku (EEG)
  • Krevní oběh a jeho regulace
  • Softwarové aktivity MediSig