Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních

822504

Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních

Hlavním cílem projektu „Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních“ je vyvinout a aplikovat laserové a hybridní technologie pro energetická zařízení v rámci kolaborativního výzkumně-vývojového projektu. Výstupem projektu jsou 3 laserové a hybridní technologie (ověřené technologie), které budou uplatněny ve výrobních postupech malých turbín společnosti Siemens. Dílčími cíli projektu jsou technické zprávy a WPQR/WPS dle předepsaných norem. Uplatnění vyvinutých technologií bude zavedeno bezprostředně po ukončení projektu do výroby malých turbín v brněnském závodě společnosti Siemens a očekávají se výrazné měřitelné přínosy jak v ekonomických ukazatelích, tak v upevnění postavení na tuzemských i světových trzích.

Řešitel v ÚPT: 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Řešitel: 
Beran David - Siemens, s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Mrňa Libor - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW01010293
Datum od: 
1. 1. 2020
Datum do: 
31. 12. 2023